Des de l’any 1976 La Bressola treballa per una escolarització en català a la Catalunya Nord, i gràcies al teu donatiu podrà reafirmar la seva tasca

L’Associació

Associació d’Amics de La Bressola és una entitat que dona suport i divulga la tasca de La Bressola, escoles associatives de Catalunya Nord…

Associació d’Amics de La Bressola

Associació d’Amics de La Bressola és una entitat que dona suport i divulga la tasca de La Bressola, escoles associatives de Catalunya Nord. Els recursos que aconsegueix l’associació, que compta amb 35 anys d’existència i més de 500 socis, es destinen íntegrament a La Bressola per dotar-la dels mitjans necessaris per a fer-la possible, tant econòmics com simbòlics.

Des de la seva creació, l’any 1986

Des de la seva creació, l’any 1986, l’Associació d’Amics de La Bressola ha esdevingut un dels pilars de La Bressola, que ja des d’abans de la seva constitució -el 1980 amb Francesc Ferrer i Gironès al capdavant- organitzava campanyes de solidaritat per aconseguir ajuts per a les escoles de la Catalunya del Nord.

Aquestes campanyes van permetre a La Bressola de sobreviure en un moment en què l’actitud de l’Estat francès era més bel·ligerant encara. L’Associació d’Amics de La Bressola ha tingut quatre presidents al llarg de la seva història, encapçalats per Francesc Ferrer i Gironés van seguir el seu llegat en Ricard Gené i l’Aleix Andreu que, després de 10 anys al càrrec, l’any 2020 va cedir el relleu a Geoffroy
Lourdou Ribot, vicepresident de l’entitat durant 3 anys fins aleshores.

L’Associació d’Amics de La Bressola va ser constituïda per temps indefinit

L’Associació d’Amics de La Bressola va ser constituïda per temps indefinit el dia 20 de novembre de 1986 a Barcelona i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i, des de l’agost del 2018, forma part del Registre de grups d’interès de Catalunya, essent una de les primeres entitats del Cens de Foment de la Llengua Catalana des de la seva creació, l’any 2002.

La Bressola ha aconseguit fites molt importants i el nombre d’alumnat inscrit creix any rere any. El 2017 es va desenvolupar un nou projecte de secundària per reforçar el treball en l’etapa del Col·legi (d’11 a 15 anys) i preparar la creació d’un segon col·legi i l’obertura del Liceu (dels 15 als 18 anys), que és una etapa clau en la construcció de la identitat individual, social i cultural de la personalitat dels alumnes.

A hores d’ara, gràcies a la feina dels Amics, més de 500 persones associades i 50 ajuntaments d’arreu dels Països Catalans donen suport econòmic a La Bressola. És fonamental que el seu finançament cada vegada sigui més elevat. Des de l’Associació d’Amics de La Bressola es treballa perquè això sigui una realitat.

Sobre el president

Geoffroy Lourdou va néixer a Elna, comarca del Rosselló, i fa 13 anys que viu a Barcelona.

Coneix de prop la societat catalana, tant la del nord com la del sud, i és conscient de la necessitat de difondre la labor que s’està fent des de La Bressola arreu dels Països Catalans.

La seva implicació i perseverança són claus per desenvolupar amb èxit la seva tasca al capdavant de l’associació.

Membres de la Junta

President: Sr. Geoffroy Lourdou i Ribot

Vicepresidenta primera: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident segon: Sr. Ramon Pifarré i Oliver
Vicepresident tercer: Sr. Aleix Andreu i Oliver

Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas

Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau

Vocal: Sr. Ricard Gené i Casals
Vocal: Sr. Jordi Israel Mata i Martínez

Representant de la Bressola: Sr. Joan Sebastià Haydn
Representant de la Bressola: Sra. Eva Bertrana

President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal

Destacats

X