Des de l’any 1976 La Bressola treballa per una escolarització en català a la Catalunya Nord, i gràcies al teu donatiu podrà reafirmar la seva tasca

Declaració de l’Associació d’Amics de la Bressola

22/12/2010

Davant les sentències del Tribunal Suprem d’Espanya que, en aplicació de la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, ordenen desmuntar el sistema d’ensenyament en què la catalana és la llengua vehicular normal de l’ensenyament a Catalunya, la Junta de Govern de l’Associació d’Amics de la Bressola, associació compromesa amb l’ensenyament en català, es MANIFESTA.
 

Davant les sentències del Tribunal Suprem d’Espanya que, en aplicació de la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, ordenen desmuntar el sistema d’ensenyament en què la catalana és la llengua vehicular normal de l’ensenyament a Catalunya, la Junta de Govern de l’Associació d’Amics de la Bressola, associació compromesa amb l’ensenyament en català, MANIFESTA als seus associats i al públic en general que:

 

1. S’oposa frontalment a aquest intent de destrucció del sistema escolar en català mitjançant l’aplicació per part de la judicatura espanyola de la sentència política dictada pel Tribunal Constitucional respecte de l’Estatut.

 

2. Denuncia que aquestes sentències, sota l’aparença de la legalitat formal i amb el pretext del respecte als drets individuals, pretenen consagrar el dret a ignorar la llengua catalana en el sistema escolar de Catalunya i privar-la d’un instrument necessari per a la seva supervivència i normalització. La finalitat pretesa és convertir el català en una llengua prescindible i supèrflua, també en l’àmbit escolar, en favor de la llengua castellana, única llengua obligatòria, segons va declarar l’infaust Tribunal Constitucional.

 

3. S’escandalitza per les gravíssimes conseqüències de tot ordre que poden tenir aquestes sentències, que són obertament segregacionistes i contràries a la cohesió social.

 

4. Reclama de les autoritats públiques de Catalunya el coratge i la determinació necessaris per desconèixer i no aplicar unes decisions injustes i contràries a la més elemental autonomia de Catalunya. Altrament caldrà reconèixer que la normalització de la llengua catalana en el marc de l’Estat espanyol ja no és possible.

 

5. Insta els seus associats i el públic en general a expressar el seu enèrgic rebuig a aquestes sentències i a oposar-se a una situació inacceptable perquè ens retorna a temps passats que creien superats.

 

Barcelona, 22 de desembre de 2010

X