Des de l’any 1976 La Bressola treballa per una escolarització en català a la Catalunya Nord, i gràcies al teu donatiu podrà reafirmar la seva tasca

Escola Valenciana exposa a Estrasburg la necessitat d’una Directiva europea per a les llengües minoritzade

12/03/2015
Escola Valenciana ha exposat la vulneració de drets lingüístics al País Valencià per part de l’actual Govern valencià i del Govern espanyol. Així mateix ha exposat la necessitat de vetllar pels drets lingüístics dels 46 milions de parlants de llengües minoritàries d’Europa per ser drets humans.

Dos representants d’Escola Valenciana, Jaume Fullana i Emili Gascó, han exposat avui davant de l’Intergrup de Minories tradicionals, Comunitats nacionals i Llengües, l’actual situació del valencià al context social i al sistema educatiu i han realitzat propostes per a garantir els drets lingüístics dels parlants de les llengües minoritzades a Europa, com és el cas de la nostra llengua, que compta amb 10 milions de parlants. A la Unió Europea hi ha 46 milions de parlants de llengües minoritzades, és a dir, llengües que no gaudeixen d’un ple reconeixement legal als països on es parlen. L’Intergrup de Minories tradicionals, Comunitats nacionals i Llengües del Parlament europeu és el que aglutina més representants polítics europeus de tots els Intergrups existents. Aquest Intergrup està presidit per Kinga Gal, representant del grup dels Partits Popular europeus (EPP), Nils Torvalds, representant dels partits Liberals europeus (ALDE group) i Jordi Sebastià, representant del grup de partits de regions europees i dels Verds (Greens/EFA). Aquest Intergrup aglutina diputats dels grups polítics i comissions parlamentàries que recullen propostes i analitzen les necessitats per a fer propostes al Parlament europeu.

X