Des de l’any 1976 La Bressola treballa per una escolarització en català a la Catalunya Nord, i gràcies al teu donatiu podrà reafirmar la seva tasca

Màster immersiu a la Universitat de Perpinyà

09/02/2011
El divendres 21 de gener tingué lloc a la Universitat de Perpinyà una reunió molt important entre els representants de la Universitat encapçalats pel seu President Sr. BENKHELIL i els representants de l’Institut Superior de les Llengües de la República Francesa que agrupa les escoles ABCM (Alsàcia) Bressola (Catalunya) Calandreta (Occitània), Diwan (Bretanya) i Seaska (Euskadi) que ensenyen amb una metodologia cada vegada més acurada d’immersió lingüística.

 

Universitat de Perpinyà: Cap a un Màster bilingüe i immersiu.

 El divendres 21 de gener tingué lloc a la Universitat de Perpinyà una reunió molt important entre els representants de la Universitat encapçalats pel seu President Sr. BENKHELIL i els representants de l’Institut Superior de les Llengües de la República Francesa que agrupa les escoles ABCM (Alsàcia) Bressola (Catalunya) Calandreta (Occitània), Diwan (Bretanya) i Seaska (Euskadi) que ensenyen amb una metodologia cada vegada més acurada d’immersió lingüística. Aquest Institut (ISLRF) prepara els estudiants a les oposicions per ser mestre d’aquestes escoles.

 

El President  BENKHELIL, durant la seua introducció va recordar el seu gran interès pel tema transfronterer i en particular el projecte PRES amb les universitats de Girona, Lleida, Barcelona i Illes Balears.

El Sr. Joan BECAT, professor emèrit de la Universitat de Perpinyà, va fer propostes pragmàtiques de cara a integrar els ensenyaments de l’ISLRF en el marc del Màster MEF (que ja té habilitació fins al 2014. La Sra Martina CAMIADE de la Universitat, va presentar els diversos dossiers en els quals figuren els estudiants ja matriculats. En particular subratllem que hi ha 38 estudiants vinguts de l’ISLRF matriculats al màster ( 17 de màster I i 21 de màster II ), també insistí en la importància de poder disposar d’un laboratori de recerca al si del qual s’ha constituït un grup “d’immersió”. El Sr. CAILLIER, responsable del Màster Ensenyament i Formació  a la Universitat, va fer una sèrie de preguntes per verificar que els projectes de l’ISLRF eren compaginables…Es va acordar fer propostes per unes adaptacions adients.

El Sr. LE BIHAN, de la Bressola, va aixecar la qüestió de la llengua pels estudiants sud-catalans que no tenen un nivell suficient de francès. Sembla possible que, encara que no puguin aprovar les oposicions, estiguin en capacitat d’obtenir aquest màster ja que moltes proves  i la memòria són en català. A tall de conclusió ens sembla força important de subratllar que aquest és l’únic Màster d’immersió lingüística tant de l’estat francès com dels Paísos Catalans. En el laboratori de recerca ICRESS es contempla aquest camp d’investigació. Els resultats d’aquest treball seran repercutits al marc del Màster. A un moment en què certes forces qüestionen la immersió per raons de tipus polític, és important que una Universitat porti la seriositat de la seua reflexió donant-li un caràcter científic. 

Al marge de la reunió es va acordar fer una presentació del màster immersiu per als mestres de la Bressola el 23 de març a la Universitat.

 

Foto: Els representants de les escoles immersives i els de la Universitat de Perpinyà.

 

 

 

X