Des de l’any 1976 La Bressola treballa per una escolarització en català a la Catalunya Nord, i gràcies al teu donatiu podrà reafirmar la seva tasca

La Bressola, un exemple d’ensenyament del català

09/08/2022
Entrevista al president dels Amics de La Bressola, Geoffroy Lourdou i Ribot, a la Frontissa, la revista semestral de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana .

D’ençà de la publicació d’alguns estudis alarmants sobre la situació de la llengua, assistim a una presa de consciència sobre la necessitat d’actuar per millorar la salut del català. Si el panorama és preocupant, ens hem d’alegrar que després d’anys de mirar a una altra banda, la societat es miri al mirall i constati que el català ha retrocedit arreu al Principat. Un dels àmbits on es destaca més la seva regressió és a l’escola, quan justament fins ara es donava per descomptat que era un espai on la presència del català era garantida. És ben sabut que el reconeixement d’un problema és el primer pas per resoldre’l. Arran d’això podem veure amb bons ulls l’aparició de treballs de reflexions col·lectives, com el Pacte Nacional per la Llengua, per revertir la situació. En aquestes iniciatives els Amics de La Bressola volem fer la nostra aportació al debat amb l’exemple d’èxit que representa la xarxa d’escoles immersives La Bressola pel que fa a l’ensenyament de la llengua.

La Bressola involucra els pares en la vida del centre a través de la gestió de les activitats; es fomenten, entre altres, els cursos de català per als pares

En una part dels Països Catalans, la Catalunya del Nord, on la nostra llengua té una presència reduïda a l’espai públic, les escoles de La Bressola aconsegueixen formar cada any alumnes perfectament competents en català. Molts dels nins de La Bressola venen de famílies francòfones i, per tant, entren a l’escola parlant exclusivament francès i acaben sortint-ne expressant-se en un català perfecte, amb domini de les dues llengües. Si La Bressola ho aconsegueix al nord, en un entorn difícil, imagino que pot servir d’exemple per a les escoles del sud.

Però com s’ho fa La Bressola per dur a terme aquest petit prodigi? Doncs es fa aplicant un sistema propi, que recolza en tres potes: la llengua, el treball per projecte i la verticalitat. Per començar, s’aplica la immersió a tot arreu a l’escola, no només a l’aula, sinó també a la cantina o al pati (on els mestres baixen a jugar amb la mainada als primers anys). A La Bressola totes les persones són catalanoparlants i s’adrecen en català als alumnes, des del personal de cuina fins a les mainaderes i els mestres. Així es fa una immersió de debò. A l’aula, per als treballs de projectes, es practica la verticalitat. Aquesta metodologia d’aprenentatge consisteix a fer treballar en grup alumnes de tres edats diferents d’un mateix cicle. D’aquesta manera l’alumne treballa amb persones diverses i assimila que la diferència forma part de la normalitat, la qual cosa afavoreix la convivència i el civisme. Amb la verticalitat, els més grans fan de transmissors de les tasques que proposen els mestres i se’n responsabilitzen ajudant els més petits. En l’altre sentit, els més petits se senten en seguretat i veuen en els grans una referència, un model que els inspira. Així, pel que fa a la llengua, els grans se senten responsables de l’aprenentatge i dels progressos dels petits, mentre que aquests darrers volen parlar tan bé com els seus referents. Dins el grup tothom troba el seu lloc, la seva funció, i col·labora en el treball col·lectiu per assolir l’objectiu comú, la qual cosa genera autoestima, confiança i alegria. Tothom troba el seu espai també a l’escola mateixa, ja que La Bressola involucra els pares en la vida del centre a través de la gestió de les activitats; es fomenten, entre altres, els cursos de català per als pares.

Pot ser que el model de La Bressola sigui difícilment aplicable al Principat, però segur que algunes escoles s’hi poden inspirar per millorar la situació de la llengua. Perquè amb aquesta manera de fer, fomentant la llengua, La Bressola atreu cada any centenars de famílies, i més que podria atreure’n si tingués més mitjans. Des de 1986, quan Francesc Ferrer i Gironès va crear l’associació, els Amics de La Bressola forma part del projecte: ajuda des del sud a difondre la imatge i facilitar les relacions amb les altres entitats dels Països Catalans. Us animem també a fer vostre aquest projecte, fent-vos-en soci, perquè quan fem més forta la llengua al nord la fem més viva arreu dels Països Catalans.

Geoffroy Lourdou i Ribot

President dels Amics de la Bressola

X